mWork – Arbetsorder i mobilen

Ta emot arbetsordern i mobilen och rapportera av t.ex. tid och material.
Eller skapa, tilldela och planera arbetsordrar oavsett om du är på kontoret eller jobbar hemma.

En man i arbetskläder ute på jobb kollar arbetsordern i mobilenWebbaserat system
mWork är ett webbaserat system för utskick av arbetsordrar till en mobil enhet, som t.ex. en iPhone eller Android telefon.
Fördelen med detta är att ingen installation krävs och ni kommer åt mWork från vilken dator som helst som har en internetuppkoppling.

Dessutom går mWork att använda på befintliga telefoner i ert företag, programmet laddas ner till iPhone eller Android på samma sätt som andra program installeras på telefonen. Arbetsordrar skapas av en administratör, av mobil personal eller av kund och skickas ut till mobil personal, som rapporterar tillbaka t.ex. tid och material. Denna information ligger sedan som grund för fakturerbar information. Administratören kan i realtid följa orderns status och vad som rapporterats in och kund kan få epost meddelanden allteftersom ordern byter status.

Koppling till affärssystem
Koppla samman mWork med ditt befintliga affärssytem och låt detta system sköta fakturering. Läs mer här om vilka system mWork idag är integrerade med. Saknas ditt system, hör av dig till oss.
Planering
Få överblick över dina tidsplanerade jobb och resursernas beläggning i ett s.k. ganttschema. Skapa en order direkt från planeringen med vald resurs och valt tidsintervall.
Dynamiska register, ordermallar och formulärmallar
Tack vare mWorks dynamiska struktur så kan ni skapa register, formulär och ordermallar efter det utseende ni själva föredrar. De kan t.ex. vara en avbild av era befintliga ordermallar.
Import av leverantörsföljesedlar (edi)
Tack vare EDI modulen i mWork läggs grossistens artiklar automatiskt till arbetsordern och den som ska utföra jobbet behöver inte lägga tid på att söka upp dessa.
Bifoga filer till klient och i epost
Filer kan bifogas ordern och öppnas ute i mobilklienten. De finns även möjlighet att bifoga dessa filer i epostmeddelande som skickas till t.ex. en kund. Det är också möjligt att bifoga filer för en viss kund i kundregistret.
Importera register
Har ni ett befintligt system med t.ex. kundregister och kan exportera detta i en semikolonseparerad fil, så går denna fil att importera till mWorks register. Vismas register går även att läsas som de är via en färdig koppling.
Journalhistorik
Tidigare utförda ordrar, hos t.ex. en viss kund, visas i pågående order. Det gör det enkelt att följa historik för det jobb man har pågående för tillfället.
Tidrapportering
Tider kan rapporteras in kopplat till en viss order eller som fyllnadstid. Dessa tider kan sedan visas i en utskriftsbar sammanställningrapport.
Återkommande jobb
Arbetsordrar kan göras återkommande, vilket innebär att mWork periodvis skapar upp nya ordrar med valt tidsintervall. Detta kan vara till stor nytta om man har underhållsjobb som ska utföras ett visst antal gånger per år t.ex. mWork kan även generera en rapport med enheter som krävt mer underhåll än andra.
Avtal per kund
Tack vare mWorks avtalshantering är det möjligt att lägga in avtalspriser på artiklar och knyta dessa avtal till en specifik kund.
Kundwebb
mWork har en egen kundwebb där era kunder själva kan logga in och lägga in ordrar samt se status på tidigare inlagda ordrar. Kundwebben kan med fördel nås via er hemsida.
Epost och SMS
För att ytterligare säkra kommunikationen till antingen de som ska utföra jobbet, eller till kunder så finns det möjlighet att aktivera epost och smsutskick för en viss order. Innehållet kan ni bestämma själva.
Se ordrar på karta i mobilen
Finns det en adress i ordern så är det möjligt att se denna på en karta och navigera sig fram till platsen där man ska utföra jobbet.
Dokumentbibliotek
mWork har ett eget dokumentbibliotek där ni kan skapa mappstrukturer och ladda upp filer.
Möjlighet att få fram statistik
Ta fram statistikrapporter med mWorks rapportgenerator och få dessa presenterade i grafer, eller exportera dem till Excel.
Fakturaunderlag
Alla ordrar som ska faktureras genererar, då de avslutats, ett fakturaunderlag som kan skrivas ut eller exporteras till ett affärssystem.
Fotografera utfört jobb
För bättre dokumentation av utfört jobb ger mWork möjligheten att ta ett foto och bifoga detta till ordern.