Digitala lösningar för arbetsordrar

Enovation har många års erfarenhet av att utveckla produkter för företag och organisationer med mobil personal där kommunikation mellan administration och personal utgör en central del av den dagliga verksamheten.

EPPSUS® är vår standardplattform med en öppen systemarkitektur för att säkra nuvarande och framtida krav.
Det är en flexibel, snabb och kostnadseffektiv plattform att implementera i allt från små till stora företag och organisationer.

I en omvärld med snabba förändringar är det av stor vikt att lösningen för arbetsorderhantering snabbt och enkelt kan anpassas efter verksamhetens krav, behov och eventuella förändringar i befintliga processer.
Standardplattformen EPPSUS® säkrar Er investering genom att den bygger på ett standardiserat ramverk för arbetsorderhantering, självklart med fullt integrerat stöd för mobilt användande.
EPPSUS® har även den unika egenskapen att kundanpassningar enkelt följer med vid uppgradering till nya versioner, vilket borgar för låg totalkostnad för Er som kund.

  • Beprövad standardplattform
  • Användning av befintliga terminaler
  • Möjlighet till valfri klient, WEB, IOS och Android
  • Driftsäker plattform
  • Låg projektrisk
  • Kort projekttid
  • Tillgänglig online