Utveckla din verksamhet

Vi erbjuder en standardplattform med möjlighet att utöka funktionaliteten efter behov genom att bygga till anpassningar.
Dessa anpassningar kan bestå av både grafiska och funktionella förändringar som fungerar som moduler till standardsystemet.

En av styrkorna  är möjligheten att kunna stödja och förenkla befintliga arbetssätt och rutiner i verksamheten.
Genom anpassningar kan man utöka detta stöd för att integrera systemstödet i hela verksamheten och på så vis effektivisera serviceprocessen ytterligare.
Ibland krävs det informationsutbyte med befintliga affärssystem, vid införande av ett komplett processtöd.

Vi har därför byggt in stöd för integrationer i standardplattformen, där integrationerna gör det möjligt att skicka information mellan systemen.
Processtödet och integrationerna med andra system byggs som anpassningar ovanpå standardsystemet.
De flertalet införandeprojekt som genomförts hos kund har gett oss en stor erfarenhet av integrationer med andra system.

Anpassningarna genomförs av oss direkt eller någon av våra certifierade partners.