mWork Transport


Vi har tagit steget och anpassat tjänsten för åkeriebranschen för att underlätta planeringen av körningar samt minska administrationen runt faktureringen.

mWork® Transport är ett lättanvänt arbetsorderhanteringssystem för företag och organisationer med mobil personal där kommunikation mellan administration och personal utgör en central del av den dagliga kvaliteten och lönsamheten. mWork® Transport är enkelt, flexibelt och effektivt.

Några av funktionerna i mWork® Transport:


Tidsbokade och återkommande körordrar
Skapa tidsbokade körordrar för att lättare planera dagens körningar och gör dem återkommande så skapar mWork upp dessa med automatik enl. det tidsschema ni angett.


Register med fordonsinformation samt lasta och lossa adresser
Lägg upp era fordon i ett register och använd denna information för att välja rätt fordon då ni skapar en ny körning. På samma sätt kan ni spara de adresser där lastning och lossning ska ske.


Kunden får information om utförda körningar direkt via e-post eller kundwebb
Med e-post utskick får era kunder information om utförda körningar och ni kan själva utforma innehållet i e-post meddelandet. Kunden har också möjlighet att logga in i kundwebben och följa statusen på de körningar som görs för dennes räkning.


Överblick över lediga bilar och förare
Få överblick över vilka bilar och förare som är lediga och tillgängliga för nya körningar för en viss dag. Detta ökar effektiviteten och underlättar planeringen av resurser.


Utskrift av utförda körningar
Skapa en utskrift direkt från fakturan med utförda körningar som hör till denna och bifoga utskriften till fakturan som går ut till kunden.


Tidsrapportering på utförda körningar
Förarna kan rapportera sin tid på de körningar de utfört och ni har därefter möjlighet att sammanställa en tidrapport för en eller flera förare.

Registrera dig gratis


© ENOVATION AB, Cylindervägen 12, SE 131 26 Nacka strand, Sweden. Telefon 08-410 777 97 E-post info@enovation.se