Coffee Fresh

Coffee Fresh Skåne använder mWork® för servicetekniker av kaffe- vatten och varuautomater. Med hjälp av mWork® har vi snabb service, enkel administration och full koll på våra arbeten.

- Våra stora kunder kan följa vårt arbete och rapporter från det att vi har åtagit oss uppgifterna tills det är slutfört via mWork® kundwebb, säger Ola Andréason VD.

- Dessutom slipper vi skriva felanmälan, det gör kunden direkt i kundwebben. Återrapporteringen blir fullkomlig och inga orderlappar tappas bort.

- Våra servicetekniker utgår hemifrån och behöver inte köra inom kontoret för att hämta sina order eller lämna in arbetsrapporter. Fakturan kan gå iväg samma stund som arbetet är avslutat.
Detta gör att vi får ett mycket positivt resultat på miljön och körsäkerhet då vi kan på ett bra sätt med mWork planera vårt distrikt Skåne.


Tetra Pak

Tetra Pak samlar sin interna FM-verksamhet i Sverige inom Business Support.

- Vi har i dag EPPSUS® för att hantera flödet av planerade och akuta ärenden inom våra anläggningar.
Med EPPSUS® får vi en enhetlig hantering med återkoppling när avvikelser sker i leveransen.

- Vi har genom systemet förenklat och effektiviserat administrationen samt fått bättre överblick.
Vi har börjat med fastighetsrelaterade ärende men kom snabbt fram till att även andra funktioner kunde stödjas av systemet som tex. förebyggande underhåll/ronderingar, anläggningsregister, reklamationshantering, resursplanering samt flera på samma jobb är bara några av saker vi valt att gå vidare med.

- Vi har även börjat lansera iden om att EPPSUS® skulle kunna vara navet för all ärendehantering inom vår FM-verksamhet Thomas Rosberg, chef Klientsupport & Service.

© ENOVATION AB, Cylindervägen 12, SE 131 26 Nacka strand, Sweden. Telefon 08-410 777 97 E-post info@enovation.se